Prezentare cabinet

          În cadrul şcolii noastre, funcţionează începând cu anul şcolar 2008-2009 un Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică, unde elevii, cadrele didactice şi părinţii se pot adresa cu încredere pentru a se consilia  şi pentru a-şi rezolva probleme personale/interpersonale de ordin psihosociologic sau educaţional, care privesc mediul şcolar, dificultăţi de relaţionare şi comunicare la nivel de microgrup/macrogrup (clasa de elevi, şcoală, familie, comunitate). 

Rolul profesorului consilier școlar în cadrul școlii

       Consilierul şcolar are menirea şi în acelaşi timp responsabilitatea de a iniţia un program de consiliere coerent, bazat pe dezvoltarea pozitivă personală, educaţională şi socială a fiecărui individ. Dezvoltarea personală presupune cunoaşterea de sine şi a imaginii de sine, formarea unei capacităţi de decizie responsabile, relaţionare armonioasă, controlul stresului, însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă, atitudini creative, orientare şi opţiuni vocaţionale realiste conform cu aptitudinile individuale ale elevului. Profesorul consilier şcolar se ocupă şi de promovarea sănătăţii mentale, a stării de bine a clienţilor săi, prin asigurarea unei funcţionări optime din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional şi social şi nu în ultimul rând de activitatea de prevenţie a comportamentelor indezirabile, negative, antisociale, a neîncrederii în sine, a conflictelor interpersonale, a situaţiilor de criză şi dificultăţilor de învăţare.

        Tot în responsabilitatea profesorului consilier şcolar intră şi dezvoltarea la elevi a unor capacităţi de planificare a carierei şi management al învăţării, iar prin consiliere indivizii (clienţii din consiliere) pot face faţă mai eficient factorilor de stres şi sarcinilor de zi cu zi, ameliorând astfel calitatea vieţii şcolare sau profesionale din cadrul unei organizaţii.

Relaţia profesorului consilier şcolar cu factorii educaţionali

        Profesorul consilier şcolar trebuie să menţină în permanenţă colaborarea cu conducerea şcolii, părinţii şi profesorul diriginte, învăţătorii, alţi profesori -  în vederea stabilirii unui parteneriat educaţional  eficient, în beneficiul elevului, în păstrarea unei armonii şi echilibru în mediul şcolar sau familial, de relaţionare strânsă în asigurarea unui optimum educaţional, prin preîntâmpinarea sau identificarea disfuncţionalităţilor educaţionale interindividuale şi personale şi intervenţia specializată din partea acestuia în timp util.

Piramida consilierii şcolare pentru elevi și părinți

4. Nevoia de auto-actualizare şi problem-solving prin suport specializat