”Formarea competențelor elevilor în mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare pentru integrarea pe piața europeană a muncii”

Marți - 23.10.2012 - Încep activitățile proiectului.

Liliana Conciatu - Responsabil proiect

Comisia de selecție
Documente pentru dosarul de înscriere la selecție a elevilor
Concursul de selecție a elevilor participanți la mobilitate
Programă concurs competențe tehnice
Programă concurs competențe lingvistice
Rezultatele concursului de selecție a elevilor participanți