OFERTA CABINETULUI DE AISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ


              Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere; imaginea de
sine; adaptare şi integrare socială; reuşita şcolară; crize de dezvoltare;
situaţii de criză; rezolvarea şi depăşirea unui conflict; însuşirea de tehnici
de învăţare eficiente; orientare a carierei.                Consilierea profesorilor în probleme legate de: cunoaşterea elevilor,
înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea
echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, identificarea
cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev.        Consilierea
părinţilor
 în
probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a
comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială,
şcolară, socială, ameliorarea relaţiei părinte- copil, sprijinirea şcolii în
educaţia copilului.