Consiliere individuală și de grup

          Consilierea elevilor în probleme legate de autocunoaștere, imaginea de sine, adaptare și integrare socială, reușita școlară, crize de dezvoltare, situații de criză, rezolvarea și depășirea unui conflict, însușirea de tehnici de învățare eficiente, orientare a carierei. 

      Consilierea profesorilor în probleme legate de cunoașterea elevilor, înțelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerințele școlare și posibilitățile elevilor, identificarea cauzelor  inadaptării școlare, optimizarea relației școală-elev. 

        Consilierea părinților în probleme legate de cunoaștere a copiilor lor, înțelegerea nevoilor și a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, școlară, socială, ameliorarea relației părinte-copil,   sprijinirea școlii în educația copilului.