CONSILIERE ȘI ORIENTARE PENTRU O VIITOARE ANGAJARE - ID 64001 

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin derulează proiectul „Consiliere și orientare pentru o viitoare angajare”, un proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din Fondul Social European, ce are drept obiectiv general asigurarea corelării aspirațiilor elevilor cu oferta educațională și cu cererea pieței muncii.
Prin proiect, în județele Caraș-Severin și Mehedinți au fost înființate 40 de centre de informare și două Centre de Coordonare și Informare, cadrele didactice din aceste centre urmând să consilieze un număr total de 6000 de elevi în alegerea unei specializări în concordanță cu cererea pieței muncii.
Proiectul își propune crearea unei rețele de consiliere și orientare profesională pentru cele două județe partenere și a unei platforme virtuale comune, realizarea unui ghid de consiliere pentru diriginți și consilierii școlari, dar și materiale informative pentru elevi, părinți și partenerii sociali.
La Liceul Tehnologic ,,Decebal” din Caransebeș funcționează Punctul de Informare și Consiliere nr. 9, la care sunt arondate Școala Gimnazială ,,Trandafir Cocârlă” Turnu Ruieni, Școala gimnazială Borlova, Școala Gimnazială Maciova/Zăgujeni, Școala Gimnazială Slatina Timiș.
Echipa PIC 9 este formată din:consilier școlar - prof. Daniela Domăneanțu, coordonator diriginți - prof. Liliana Conciatu, responsabil - prof. Remus Sănduțu.